วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

SUNNAH ORANG BERJUANG 1...............................................................

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>

SUNNAH ORANG BERJUANG 2


by : Hijjaz

menambah kesedaran untok umat yang satu tujuan

Jihad di Fathoni semarak menyala


Wajib kita bangkit bangun membela


Berkorban harta jiwa dan raga


Gigih berjuang semangat merdeka


Andai kita tak sanggup berjuang


Umat Fathoni dirantai kehinaan


Umat Fathoni dibelanggu penjajahan


Umat Fathoni dilaknat tuhan


Umat Fathoni jangan lekas putus asa


Sebab Allah bersama kita


Mendaulat hukum Allah di bumi pusaka


Itulah harapan dan cita-cita


Insya Allah bumi Fathoni merdeka


Insya Allah bumi Fathoni Allah redha janganlah simpan untok seorang diri